สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์

การเป็นเจ้าของรถยนต์แต่ละคันนั้น ไม่ใช่เพียงแค่มีเงินสำหรับซื้อรถยนต์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ผู้ที่จะขับขี่รถยนต์นั้นจะต้องเริ่มต้นจากการมีใบอนุญาตขับขี่ก่อน หากไม่มีก็ต้องไปดำเนินการอบรมและสอบใบขับขี่ให้ผ่านให้เรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจรและการขับขี่ที่ถูกต้อง และไม่กระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเอง ส่วนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับถัดมาก็คือเรื่องของประกันรถยนต์ เป็นการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นขณะใช้รถยนต์ ว่าในอนาคตหากรถยนต์ต้องประสบเหตุไม่คาดฝัน จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน วงเงินคุ้มครองจากประกันรถยนต์จะได้เข้ามามีส่วนช่วยดูแลตรงนี้ด้วย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการแบ่งเบาภาระทางการเงินนั่นเอง ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์หลายแห่ง แต่ละเจ้าต่างก็มีการแข่งขันกันเพื่อเอาชนะใจลูกค้า จึงมีรูปแบบความคุ้มครองใหม่ ๆ ออกมามากมาย เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้รถให้ได้มากที่สุด โดยจะมีทั้งประกันรถยนต์ 3+ ราคาถูก พร้อมความคุ้มครองสุดคุ้มค่า ไปจนถึงประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เบี้ยประกันราคาสูงที่สุด แต่ความคุ้มครองก็จะขยายออกไป และมีความครอบคลุมมากขึ้น สำหรับใครที่เพิ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ หรือวางแผนจะซื้อรถยนต์มาขับขี่ในเร็ว […]